Om bylauget

Du er nok allerede medlem

Hvis du bor i landsbyen eller i de nærmeste huse omkring, så er du allerede medlem af Herslev Bylaug. Alle i landsbyen og de nærmeste huses beboere er medlemmer af Herslev Bylaug.

Indtil videre er stemmeretten dog begrænset til 18 år og op. Generelt er det dog sådan at det er alle dem der vil være med der indgår i de mange aktiviteter. Både børn, unge og voksne.

Alle kan således være med i byens arbejde- og aktivitetsgrupper og være med til at arrangere fester og sæsonaktiviteter omkring jul, fastelavn og fx sommerfesten.

Bylauget vælger hvert år på generalforsamlingen, der finder sted i oktober, en bestyrelse. Bestyrelsen består typisk af dem der aktuelt vil påtage sig at være ankerpersoner i arbejdsgrupperne.

Bestyrelsen er også landsbyens ansigt udadtil og overfor Lejre Kommune og andre myndigheder og i samarbejdet med vores mange partnere, Herslev Strand Sejlklub, Kattinge Bylaug, GHUF (Gevninge Halvøens Udviklingsforum), Herslev Bryghus og de andre virksomheder og foreninger omkring os.

Formaliteter

I menuen Velkommen til Herslev Bylaug finder du også alt det vigtige formelle. Indkaldelser til generalforsamlinger, refererater fra generalforsamlinger og referater fra bylaugets bestyrelsesmøder.

Og selvfølgelig bylaugets vedtægter.

Men allervigtigst: Kig i menuen, aktivitet i byen og især på arbejdsgrupperne. Det er her det sner.

Levende dialog med de andre i byen

Meget af dialogen i byen finder sted på veje og stræder. Der er en påstand: Det tager 1/2 time at gå fra bryghuset til fælleshaven, på grund af alle de lokale man lige skal veksle et ord med. Hvis du er på FaceBook, så er byens fælles FaceBook side stedet!

Hvis du overvejer at flytte til byen, så er der den helt specielle Bo i Herslev Gruppe for dem der er interesseret i at få et hus i byen, muligvis før ejendomsmæglerne slår det op. Rigtig mange huse sælges hurtigt og internt.

Dertil mødes vi hele året, men allermest forår, sommer og efterår i fælleshaven, fælleshaven er for alle i byen og er altid åben. Der er bålplads med grill, borde og bænke … og så har vi vores nye flotte telt – du kan også melde dig ind i FaceBook gruppen for fællesdyrkning

Vi har også andre steder på FaceBook for arbejdsgrupperne. Børn & Ungegruppen, Trafikgruppen, Byudviklingsgruppen. Dem kommer man ind i når man deltager.